Copyright 2014 by "Your Name"    All Rights reserved    E-Mail: yourname@domain.com
Links
Your Business Website
Your Company Slogan Here ...
WYSIWYG Web Builder
De Hagendorser
Het beste onderhoud voor uw haag
Bacterievuur
 
Bacterievuur bestrijden is vooral het voorkomen van aantastingen. Hiervoor is het belangrijk de haag jaarlijks in de winterperiode te scheren tussen 1/11 en 1/3. Dit is bij wet verplicht!
Subsidieregeling kleine landschapselementen - Particulieren
Subsidieregeling hagen  Landbouwers
In bepaalde gevallen is het mogelijk om het onderhoud van uw haag een vergoeding te ontvangen. Meer informatie op de website of op de dienst leefomgeving van uw gemeente.
Voor landbouwers geldt er een speciale regeling voor onderhoud van heggen en hagen. In deze link meer informatie hierover.